Vad är nytt på merchsweden 2.0?
Förutom en snyggare och lättare hemsida har det kommit nya funktioner som underlättar för dig och oss!